Informacje prawne

Regulamin Serwisu
Serwis internetowy PAP24 dostępny pod adresem internetowym www.pap24.pl prowadzony jest przez PAP24 Spółkę Z o.o. z siedzibą przy ul. Polskiej 74. 60-401 Poznań, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki. Czytaj więcej…
Stan prawny
[1] Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, (dz. u. z 15.06.02r. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.[2] Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji. Czytaj więcej…
Polityka prywatności
Szanując Twoje prawo do prywatności, PAP24 Spółka Z o.o. z siedzibą przy ul. Polskiej 74. 60-401 Poznań, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 7811931084, REGON: 364972043 („PAP24.PL”) stosuje odpowiednie rozwiązania. Czytaj więcej…
RODO
Przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). Czytaj więcej…