Cele

Wymiany informacji

Usprawnienie wymiany informacji pomiędzy projektantami, a rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeznaczonych do uzgodnienia projektu budowlanego w celu potwierdzenia zgodności zawartych w nim rozwiązań z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Wspomaganie pracy

Wspomaganie pracy projektanta poprzez interaktywną platformę, działającą w sposób zgodny z zasadami wiedzy technicznej i aktualnymi rozporządzeniami.

Poszerzenie świadomości

Poszerzenie świadomości użytkowników, z uwagi na zawarte zagadnienia ochrony przeciwpożarowej.