Pytanie do eksperta #3

Pytanie do eksperta #3

Tym razem pytanie dotyczy dyskusji w kuluarach warsztatów: czy w ochronie przeciwpożarowej trzeba stosować checklistę?

Czy trzeba? Raczej nie, ale czy warto? Na pewno tak!

Warto tutaj przypomnieć bezpośrednią przyczynę powstania checklisty. W dniu 30.10.1935 r. prototyp Boeinga Model 299 został rozbity podczas startu z lotniska Wright Feld, zginęli przy tym dwaj piloci. Pilot zapomniał zdjąć blokady steru wysokości. Czy nie wiedział o tym, że trzeba zdjąć blokadę steru – oczywiście wiedział. Dlaczego tego nie zrobił? Bo zapomniał! Dzisiaj listy kontrolne stosuje się oprócz lotnictwa w medycynie (zaczynając od tego czy właściwy pacjent jest na stole operacyjnym), w transporcie morskim, w systemach zapewnienia bezpieczeństwa i jakości, oraz ogólnie z systemach zarzadzania ryzykiem. Listy kontrolne stosujemy w celu zminimalizowania ryzyka błędu!

Jak zastosować checklistę w projektowaniu ochrony przeciwpożarowej? Można stworzyć własną listę kontrolną, albo skorzystać z gotowego rozwiązania jakim jest Platforma Aplikacji Przeciwpożarowych PAP24.PL .

Załóżmy, że określamy warunki usytuowania budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym odległości od obiektów sąsiadujących i granicy działki podając: przeznaczenie obiektu sąsiadującego (ZL, PM, IN), gęstość obciążenia ogniowego, kąt między ścianami zewnętrznymi, stopień rozprzestrzeniania ognia przez ściany i przekrycie dachu, występowanie SUG, występowanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, parametry ściany oddzielenia przeciwpożarowego, powierzchnia ściany niespełniająca wymagań klasy odporności ogniowej (E), określonej w §216.1. rwt. w 5. kolumnie. To tak w skrócie dla budynku naszego i sąsiada. Oczywiście dla wszystkich analizowanych obiektów i kierunków.

Czy to już wszystko, czy o czymś zapomniałem? A może któryś z parametrów uległ zmianie w czasie prac projektowych?

No tak jeszcze inne obiekty nie będące budynkami…

Tak więc po kolei:

Ustawiamy nasz budynek wg kierunków świata:

 

podając parametry obiektu naszego i  „sąsiada”:

 

 

Tak dla wszystkich kierunków i analizowanych obiektów!

Czy Platforma Aplikacji Przeciwpożarowych PAP24.PL może zastąpić uprawnionego Projektanta i rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych?

A czy autopilot i lista kontrolną zastąpią pilota, nawigatora czy mechanika? Oczywiście nie, ale z pewnością ułatwi im pracę!

Każdy z uprawnionych użytkowników projektu posiada własny symbol zatwierdzenia pozycji. Są to odpowiednio flaga zgłoszenia zadania do akceptacji P, kciuk w górę – akceptacja projektanta, podane dłonie – akceptacja rzeczoznawcy.

Efekt wygląda tak:

 

Możemy również obserwować łączny postęp prac:

 

Czy to już wszystko? Oczywiście nie! Pozostały jeszcze obiekty budowlane inne niż budynki, ale o tym za tydzień. Osoby, które nie chcą czekać zachęcam do samodzielnej analizy listy kontrolnej „Odległości określone na podstawie przepisów odrębnych” która znajduje się w zakładce „warunki usytuowania”.

Korzystanie z PAP24.PL jest bezpłatne dla zarejestrowanych użytkowników. Filmy instruktażowe są dostępne na kanale YouTube .Instrukcja obsługi PAP24.PL jest do pobrania tutaj.

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach ekspertów należy traktować jako materiał pomocniczy.