Pytanie do eksperta #4

Pytanie do eksperta #4

Jaka jest maksymalna wysokość stopni schodów zewnętrznych w budynku przedszkola?

Obowiązujące, graniczne wymiary schodów stałych w budynkach o różnym przeznaczeniu określa tabela w § 68 ust. 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. z 15.06.02r. Nr 75, poz. 690 ze zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. zwane dalej rwt. [1] bez rozróżnienia na schody wewnętrzne i zewnętrzne. Przepis ten określa maksymalną wysokość stopni oraz minimalną szerokość użytkową biegów i spoczników schodów. Wątpliwość może budzić czy określenie „schody stałe w budynku” dotyczy wyłącznie schodów wewnętrznych czy również zewnętrznych. Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w zapisie § 296 ust. 3 rwt., który jednoznacznie odnosi się do schodów zewnętrznych i wewnętrznych w budynku. Oznacza to, iż określenie ,,schody w budynku” może dotyczyć zarówno schodów wewnętrznych i zewnętrznych. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w opinii prawnej [2] (Mazurkiewicz J. LEX QA 1254541).

Załóżmy jednak, że § 68 rwt. dotyczy wyłącznie schodów wewnętrznych w budynku. Wówczas ,przy uwzględnieniu, że warunek 2h + s = 0,6 do 0,65 m, który zgodnie z § 69 ust. 4.  dotyczy tylko schodów wewnętrznych, w przepisach techniczno-budowalnych nie znajdziemy precyzyjnego określenia maksymalnej wysokości stopni schodów zewnętrznych.

Powyższe założenie mogłyby prowadzić do wniosku, że ustawodawca nie określił maksymalnej wysokości stopni zewnętrznych. Interpretację taką należy odrzucić, ponieważ prowadzi do absurdalnych i niemożliwych do zaakceptowania konsekwencji, co obrazuje poniższy rysunek.

 

Jak w takim razie określić wymagania dla schodów zewnętrznych w budynku przedszkola?

Należy sięgnąć do rozporządzenia [1]. Najwygodniej skorzystać z aplikacji PAP24.PL. Tam wybrać w zakładce „warunki ewakuacji” przeznaczenie budynku Przedszkola i żłobki. Zawsze warto przywołać treść przepisu korzystając z wbudowanej w programie pomocy.

 

 

Jeżeli mimo wszystko zaprojektujemy stopnie o wysokości np. 17,5 cm aplikacja wyświetli stosowną uwagę.

Należy również spodziewać się uwagi rzeczoznawcy, który może zgłaszać komentarze online w czasie rzeczywistym.

 

 

Powyższa analiza wsparta doświadczeniem zespołu projektowego pozwala na określenie geometrii schodów zewnętrznych w budynku przedszkola:

Maksymalna wysokość stopnia – 0,15 m zgodnie z § 68 ust. 1.

Minimalna szerokość użytkowa biegu – 1,2 m + warunek 0,6 m/100 osób zgodnie z § 68 ust. 1 i 2.

Minimalna szerokość użytkowa spocznika – 1,3 m + warunek 0,6 m/100 osób zgodnie z § 68 ust. 1 i 2.

W przypadku spocznika przy pochylni dla osób niepełnosprawnych min. 1,5 x 1,5 m poza polem otwierania skrzydła drzwi wejściowych do budynku zgodnie z § 71 ust. 3

Minimalna szerokość stopni zewnętrznych przy wejściach głównych – 0,35 m zgodnie z § 69 ust. 5

Maksymalna liczba stopni w jednym biegu schodów zewnętrznych – 10 zgodnie z § 69 ust. 3

Należy jeszcze pamiętać, że zgodnie z § 69 ust. 3 szerokość użytkowa schodów zewnętrznych do budynku powinna wynosić co najmniej 1,2 m, jednak nie mniej niż szerokość wynikająca z ust. 1 i 2 § 69.

Czy to już wszystkie wymagania dotyczące zewnętrznych schodów ewakuacyjnych w budynku przedszkola? Oczywiście nie, ale to temat na kolejne pytanie. Polecam korzystanie z wsparcia jakie daje Platforma Aplikacji Przeciwpożarowych PAP24.PL  pamiętając, że nie aplikacja nie zastąpi doświadczenia zespołu projektowego, ale zminimalizuje ryzyko błędu zapewniając co najmniej dwukrotną weryfikację!

 

 

 

Korzystanie z PAP24.PL jest bezpłatne dla zarejestrowanych użytkowników. Filmy instruktażowe są dostępne na kanale YouTube. Instrukcja obsługi PAP24.PL jest do dostępna tutaj 

 

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach ekspertów należy traktować jako materiał pomocniczy.

 

Podstawa opracowania:

[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. z 15.06.02r. Nr 75, poz. 690 ze zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

[2] Opinia prawna LEX, QA 1254541 https://sip.lex.pl/ – /question-and-answer/622011533/czy-parametry-wskazane-w-warunkach-technicznych-dotycza-rowniez-schodow-zewnetrznych-przy-budynkach?cm=URELATIONS