Pytanie do eksperta #5

Pytanie do eksperta #5
Kiedy i jakie hydranty są wymagane w garażach?

Odpowiedź na pytanie czy i jakie hydranty są wymagane w garażu znajdziemy w § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 ze zmianami), to jest hydranty 33 muszą być stosowane w garażu:

  1. jednokondygnacyjnym zamkniętym o więcej niż 10 stanowiskach postojowych;
  2. wielokondygnacyjnym.

Wymóg ten nie dotyczy wolno stojących garaży na terenach zamkniętych podległych Ministrowi Obrony Narodowej.

Zamiast przeszukiwania aktów prawnych możemy również skorzystać z pomocy PAP24.PL klikając na znak paragrafu:

 

O tym, czy hydranty są wymagane dla projektowanego garażu oraz o tym, co należy wziąć pod uwagę przy ich doborze, przypomni nam również aplikacja PAP24.PL https://pap24.pl/. Więcej informacji możemy uzyskać otwierając kwestionariusz doboru lub zapraszając do współpracy doradcę technicznego producenta.

 

 

Podstawowe wymagania dotyczące hydrantów DN 33 znajdziemy w karcie charakterystyki ogólnej, którą pobierzemy bezpośrednio z aplikacji PAP24, lub z zakładki Wparcie/Karty charakterystyk urządzeń przeciwpożarowych, natomiast trzeba pamiętać, że ogólne wymagania nie zastąpią doświadczenia uprawnionego Projektanta i Rzeczoznawcy!

O czym jednak każdy powinien pamiętać przy określaniu szczegółowej specyfikacji hydrantów?

Jedno z pytań kwestionariusza dotyczy narażenia hydrantu na ujemne temperatury – brak uwzględnienia wpływów środowiska jest jednym z najczęstszych błędów przy projektowaniu wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej. W trakcie praktyki zawodowej, kilkukrotnie spotkałem się z przypadkiem zamarznięcia hydrantu zlokalizowanego najbliżej bramy wjazdowej. Nie zapomnijmy, że temperatura powietrza zimą w naszym kraju potrafi jeszcze spaść poniżej 0 °C. Zazwyczaj kończy się uszkodzeniem instalacji. W przypadku zagrożenia pożarem konsekwencje mogą niestety być poważniejsze.

Jak więc uniknąć powyższej sytuacji? Istotne aby już na etapie koncepcji prawidłowo przygotować specyfikację urządzenia – będzie to podstawa do dalszych prac projektowych a później realizacji.

Zgodnie z kartą charakterystyki:

  • W budynku należy zabezpieczyć przewody zasilające instalacji wodociągowej przeciwpożarowej i hydranty przed możliwością zamarznięcia, lub zastosować instalację suchą, pod warunkiem zastosowania rozwiązań umożliwiających jej nawadnianie w sposób ręczny i/lub automatyczny.
  • Hydranty, które mogą znajdywać się w środowisku agresywnym powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję z uwzględnieniem klas ekspozycji oddziaływania środowiska.

Warto również przeanalizować przykładowe schematy uwzględniające między innymi zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem wody z instalacji:

 

Czy to już wszystko? Oczywiście nie! Ale już wiemy, gdzie znaleźć podstawowe wymagania dla hydrantów w garażach.

 

Korzystanie z PAP24.PL jest bezpłatne dla zarejestrowanych użytkowników. Filmy instruktażowe są dostępne na kanale YouTube.

Instrukcja obsługi PAP24.PL jest do dostępna tutaj.

 

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach ekspertów należy traktować jako materiał pomocniczy.