Pytanie do eksperta #8

Pytanie do eksperta #8

Czy i jak instalator może samodzielnie zaprogramować centralę sterująco-zasilającą typu HT-X000?

Pytanie do eksperta została przygotowane we współpracy z Neuron Sp. z o.o. Sp. k.

 

Oczywiście, że tak!

Do tego celu najlepiej wykorzystać nasz dedykowany konfigurator HORYZONT HT-X000, który umożliwia napisanie dowolnego, nawet bardzo skomplikowanego, algorytmu sterowania w sposób intuicyjny, prosty i przejrzysty. Cały proces odbywa się poprzez łączenie ze sobą, wybieranych z bazy danych, predefiniowanych bloków funkcyjnych, bramek logicznych itp. Dzięki takiemu podejściu użytkownik może się skupić na precyzyjnym odwzorowaniu scenariusza pożarowego, a nie na żmudnej nauce obsługi konfiguratora. Nasze narzędzie ma wiele innych zalet, wśród których można wymienić bieżącą weryfikację poprawności programu, łatwą modyfikację w przypadku rozbudowy lub modyfikacji systemu oraz generowany na bieżąco schemat ideowy połączeń zdefiniowanych komponentów systemu.

Przykładowy algorytm sterowania

 

Osoby zainteresowane centralą sterująco-zasilającą typu HT-X000 zapraszamy do powtórnego obejrzenia prezentacji:

  1. Hybrydowa centrala sterująco-zasilająca horyzont HT-X000. Podstawy prawne, budowa, funkcjonalność – mgr inż. Robert Zapala, dyrektor techniczny Neuron Sp. z o.o. Sp. k.
  2. Narzędzie do konfiguracji centrali sterująco-zasilająca horyzont HT-X000. Funkcjonalność  – mgr inż. Konrad Kozub, automatyk, Neuron So. z o.o. Sp. k.

 

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach ekspertów należy traktować jako materiał pomocniczy.