Szkolenia

Organizujemy szkolenia z obsługi Platformy Aplikacji Przeciwpożarowych – pap24.pl. Zakres szkolenia będzie dopasowany indywidualnie do potrzeb Użytkownika – prosimy o kontakt, a przygotujemy ofertę. Wyróżniamy dwa poziomy kształcenia:

Podstawowy

Przedstawione zostaną zasady dotyczące obsługi Platformy Aplikacji Przeciwpożarowych, które są konieczne do prawidłowego korzystania z serwisu – zgodnie z poniższym programem szkolenia. Uczestnik, który ukończy tego typu szkolenie otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu (wzór certyfikatu).

Rozszerzony – zalecany

Program szkoleń jest rozszerzony w porównaniu do poziomu podstawowego, o samodzielne opracowanie indywidualnego projektu Użytkownika za pomocą aplikacji pap24.pl. Efektem tego będzie wykonanie dokumentacji, która może stanowić podstawę do dalszych konsultacji z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – zgodnie z § 5.1 Rozporządzenia MSWiA, w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Uczestnik, który ukończy tego typu szkolenie otrzyma certyfikat kwalifikacji potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu (wzór certyfikatu). Pozytywny wynik z egzaminu końcowego będzie równoznaczny z prawidłowo opracowaną dokumentacją przez Uczestnika. Dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i strażaków oferujemy bezpłatne szkolenia w siedzibie naszej firmy.

Dla kogo?

 • Architekci, pracownie architektoniczne,
 • Projektanci, biura projektowe,
 • Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • Osoby związane z ochroną przeciwpożarową obiektów budowlanych,
 • Studenci.

Program szkolenia:

 • Wstęp i podstawy prawne,
 • Zasady obsługi programu,
 • Tworzenie własnych projektów,
 • Określanie wymagań, stanowiących podstawę do uzgodnienia projektu budowlanego,
 • Generowanie dokumentacji i ich modyfikacje (przykładowe zawiadomienie, przykładowe warunki techniczne),
 • Wymiana informacji, udostępnianie danych,
 • Test sprawdzający nabyte umiejętności – poziom rozszerzony szkolenia.

Korzyści ze szkolenia:

 • Poznanie podstawowych zasad prawidłowej pracy w aplikacji,
 • Zapoznanie się z podstawowymi funkcjami aplikacji,
 • Poszerzenie świadomości użytkowników, z uwagi na zawarte zagadnienia ochrony przeciwpożarowej,
 • Podwyższenie kwalifikacji zawodowych,
 • Certyfikat potwierdzający ukończeniu szkolenia.

Miejsce i czas szkolenia:

Szkolenia przeprowadzane są w trybie indywidualnym i grupowym. Szkolenie odbywa się w siedzibie naszej firmy w Poznaniu, ul. Polska 74 w siedzibie klienta, lub online. W celu ustalenia terminu i warunków szkolenia prosimy o kontakt mailowy: info@pap24.pl, lub telefoniczny.