Webinar

Webinar

Webinar “Uzgadnianie projektów budowlanych, technicznych i projektów urządzeń przeciwpożarowych – stan prawny i praktyka w okresie przejściowym”

10.06.2021 r., godz. 10:00

 

Szczegółowy program spotkania:

godz, 10:00 – 10:05

Otwarcie konferencji i powitanie uczestników – Patrycja Chocholska

godz. 10:05 – 10:15

Informacje nt. Platformy Aplikacji Przeciwpożarowych PAP24 – możliwości komunikacji on-line w czasie rzeczywistym
Patrycja Chocholska, instruktor ds. platformy PAP24

godz. 10:15 – 11:00

Uzgadnienie projektów budowlanych, technicznych i projektów urządzeń przeciwpożarowych – stan prawny i praktyka w okresie przejściowym

inż. Jacek Podyma, rzeczoznawca  ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

godz. 11:00 – 11:30

Współpraca projektanta i rzeczoznawcy z punktu widzenia projektanta urządzeń przeciwpożarowych
projektant Adam Masłowski, Pracowania sanitarna

godz. 11:30 – 12:00

Pytanie do eksperta: kiedy można wykorzystywać okna oddymiające jako urządzenie do usuwania dymu
– specjalista ds. wentylacji pożarowej

godz. 12:00 – 12:15

Pytania i odpowiedzi
– na pytania zadane w trakcie webinarium i przesłane wcześniej mailem odpowiedzi udzielą nasi eksperci