Konferencja SITP "Ewakuacja osób z niepełnosprawnościami" we Wrocławiu 7-8.04.2022r.

Konferencja SITP "Ewakuacja osób z niepełnosprawnościami" we Wrocławiu 7-8.04.2022r.

Dodano: 25 marca 2022

W dniach 7-8 kwietnia b.r.  Zarząd Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa zorganizował konferencję pt. „Ewakuacja osób z niepełnosprawnościami”. Współorganizatorzy konferencji to: Dolnośląska Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Miejska PSP we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego (SIBP). Konferencję objął patronatem honorowym Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

Konferencja odbyła się we Wrocławiu, w  hotelu Novotel na ul. Wyścigowej 35.

Głównym tematem konferencji były uwarunkowania techniczne oraz organizacyjne niezbędne do zapewnienia w warunkach pożaru lub innego zagrożenia możliwości ewakuacji z budynków osób z niepełnosprawnością ruchową ale także z innymi rodzajami niepełnosprawności utrudniających samodzielną ewakuację. Temat został omówiony możliwie szeroko, wychodząc poza utarty schemat tylko niepełnosprawności ruchowej a także został pokazany z różnych perspektyw (osoby niepełnosprawnej, zarządcy nieruchomości, strażaka prowadzącego działania ratownicze, projektanta budynku itd.).

Pierwszy dzień konferencji został skierowany głównie do zarządców nieruchomości oraz osób odpowiedzialnych za zagadnienia dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych w dużych instytucjach publicznych. W drugim dniu konferencji omówione zostały tematy skierowane przede wszystkim do projektantów, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i funkcjonariuszy PSP.