O platformie

O platformie

Platforma powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na interaktywne narzędzia wymiany informacji dotyczących bezpieczeństwa pożarowego.

Z góry dziękujemy za wszystkie uwagi i sugestie dotyczące funkcjonalności jakie powinny znaleźć się w Platformie.

Nasze cele

Wymiana informacji

Usprawnienie wymiany informacji pomiędzy projektantami, a rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeznaczonych do uzgodnienia projektu budowlanego w celu potwierdzenia zgodności zawartych w nim rozwiązań z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Wspomaganie pracy

Wspomaganie pracy projektanta poprzez interaktywną platformę, działającą w sposób zgodny z zasadami wiedzy technicznej i aktualnymi rozporządzeniami.

Poszerzenie świadomości

Poszerzenie świadomości użytkowników, z uwagi na zawarte zagadnienia ochrony przeciwpożarowej.

Funkcjonalności

Interaktywny Formularz

Interaktywny Formularz

Możliwość wpisania danych obiektu z projektu budowlanego do interaktywnej platformy, zgodnie ze zdefiniowanym schematem postępowania, w rezultacie dzięki interaktywnej aplikacji zostaną określone wymagania i dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, które stanowią podstawę do uzgodnienia projektu budowlanego,

Udostępnianie Projektów

Udostępnianie Projektów

Możliwość sprawnego udostępniania zdefiniowanych wymagań użytkownikom portalu wraz z załącznikami, np. rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, w celu uzgodnienia projektu budowlanego – rzeczoznawca może zaakceptować informacje wygenerowane przez aplikację, dodać do nich własne spostrzeżenia, lub usunąć je i zastąpić,

Generowanie dokumentacji

Generowanie dokumentacji

Możliwość generowania prostych dokumentacji, takich jak warunki techniczne ochrony przeciwpożarowej, oraz zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego, a także możliwość ich wysyłania na wskazany adres e-mail. Dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych istnieje możliwość kopiowania danych do ewidencji uzgodnionych projektów (format .ods .ods i .xls). Rzeczoznawcy, którzy wyrażą zgodę na dodanie do listy rzeczoznawców dostępnej w aplikacji, prosimy o przesłanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres mailowy info@pap24.pl.

Dobór urządzeń

Dobór urządzeń

Możliwość doboru urządzeń przeciwpożarowych dla danego projektu.