PYTANIA DO EKSPERTA

PYTANIA DO EKSPERTA

Sprawdź serie naszych pytań do eksperta!

Inż. Jacek Podyma odpowiada na pytania związane z szeroko rozumianą ochroną przeciwpożarową!

Pytanie do eksperta #1

Jak wiatr wpływa na skuteczność usuwania dymu przy zastosowaniu okien oddymiających?

 

Pytanie do eksperta #2

W jakim celu stosuje się systemy "otwórz/zamknij" przy sterowaniu pneumatycznym klapami dymowymi?

 

Pytanie do eksperta #3

Czy w ochronie przeciwpożarowej trzeba stosować checklistę?