Konferencja techniczna - Nowoczesne instalacje w ochronie życia i mienia – projektowanie i eksploatacja 26.04.2022r.

Konferencja techniczna - Nowoczesne instalacje w ochronie życia i mienia – projektowanie i eksploatacja 26.04.2022r.

Dodano: 10 kwietnia 2022

W dniu 26.04.2022 r. podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa Sawo odbyła się konferencja techniczna pt.: " Nowoczesne instalacje w ochronie życia i mienia - projektowanie i eksploatacja".

Program wydarzenia:

  1. 10.30.-10.45. Otwarcie konferencji – Organizatorzy
  2. 10. 45. – 11.15. Zmiany w wytycznych VdS-CEA 4001 - Instalacje tryskaczowe - projektowanie i instalowanie"  - Tomasz Afeltowicz-Schultz - VdS Schadenverhütung Sp. z o.o.
  3. 11. 15. – 11.45. Znowelizowane Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej SITP WP-02:2021 – Mariusz Sobecki – rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, SITP
  4. 11. 45. – 12.15. Projektowanie i instalowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych w oparciu o Wytyczne CNBOP-PIB W-0004:2021 / SITP WP-04:2021” - dr inż. Tomasz Popielarczyk - Centrum Naukowo-Badawcze  Ochrony Przeciwpożarowej Im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
  5. 12. 15. – 12.45. Przerwa kawowa
  6. 12. 45. – 13.15. Mgła hybrydowa czy mgła dwufazowa? Co zmienia wdrożenie NFPA 770 - dr inż. Paweł Wolny - Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
  7. 13. 15. – 13.45. Pierwszy na rynku przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) z certyfikatem CNBOP.  Konfigurowanie instalacji przeciwpożarowych oraz wymagania w zakresie konserwacji - Wacław Kozubal - rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, SITP
  8. 13. 45. – 14.15. Dyskusja, zakończenie konferencji

Relacja z wydarzenia znajduje się poniżej. Autorami zdjęć są Krzysztof Klupś oraz Łukasz Rutkowski.