Pytanie do eksperta #2

Pytanie do eksperta #2

Dodano: 28 września 2021

Pytanie#2 W jakim celu stosuje się systemy otwórz/zamknij przy sterowaniu pneumatycznym klapami dymowymi?

Najczęściej stosowanym systemem sterowania klapami dymowymi w budynkach produkcyjno-przemysłowych jest system pneumatyczny, w którym można wyróżnić dwa podstawowe warianty:

-tylko otwieranie, które umożliwia zdalne otwarcie klap dymowych, natomiast zamykanie odbywa się ręcznie z poziomu dachu;
-otwieranie/zamykanie, które umożliwia zarówno zdalne otwarcie jak i zamknięcie klap dymowych z poziomu posadzki.
Oba systemy różnią się ilością prowadzonych ciągów instalacji pneumatycznej sterującej klapami dymowymi.  W pierwszym przypadku mamy jeden ciąg, a w drugim dwa ciągi instalacji pneumatycznej.

Wariant 1 jest tańszy, w takim razie dlaczego stosuje się coraz częściej systemy otwórz/zamknij przy pneumatycznym klapami dymowymi?

Rozpatrzmy następującą sytuację: w czasie złych warunków atmosferycznych, zgodnie z  prawem Murphy’ego doszło omyłkowego otwarcia klap dymowych w hali magazynowej.

W czasie niezbędnym na sprowadzenie serwisu i ręczne zamknięcie wszystkich klap  zniszczeniu może ulec majątek o znacznej wartości. Nie zawsze można powiedzieć „przecież nie jest z cukru” L.

Rozwiązaniem alternatywnym jest stosowanie systemów otwórz/zamknij umożliwiających zdalne zamkniecie klap z poziomu posadzki przez przeszkolonego pracownika magazynu lub ochrony.

Jakie są inne warianty konfiguracji sterowania samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi? Co można, a co trzeba uwzględnić określając podstawową charakterystykę urządzeń oddymiających w budynkach PM? Jeżeli kogoś interesują te zagadnienia proszę o pozostawienie informacji w komentarzu.

 

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach ekspertów należy traktować jako materiał pomocniczy.