WARSZTATY SZKOLENIOWE - POZNAŃ 27.02.2020

WARSZTATY SZKOLENIOWE - POZNAŃ 27.02.2020

Dodano: 28 września 2021

WARSZTATY SZKOLENIOWE

,,PROJEKTOWANIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO – KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA I UZGADNIANIA PROJEKTÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH”

Studium przypadku: budynek mieszkalny z częścią usługową i garażem podziemnym

Sala konferencyjna Lecha Poznań
ul. Bułgarska 17
60-320 Poznań
27.02.2020 / czwartek / godz. 9.00-15.00

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procesem tworzenia dokumentacji projektowej przy wykorzystaniu platformy PAP24.pl, która może stanowić podstawę do dalszych konsultacji z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Omówione zostanie wybrane zagadnienie – projekt budynku mieszkalnego z częścią usługową i garażem podziemnym oraz przedstawione krok po kroku wprowadzanie projektu do platformy. Główna prelekcja prowadzona będzie przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. W ramach prelekcji przewidziane są merytoryczne wystąpienia doradców technicznych producentów dotyczące doboru urządzeń przeciwpożarowych z wykorzystaniem narzędzi platformy PAP24.pl.

Uczestników zapraszamy z własnymi laptopami lub tabletami, aby samodzielnie mogli opracować projekt za pomocą aplikacji PAP24.pl. Efektem tego będzie wykonanie dokumentacji, która może stanowić podstawę do dalszych konsultacji z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – zgodnie z § 5.1 Rozporządzenia MSWiA, w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie bezpłatnego konta na Platformie Aplikacji Przeciwpożarowych – PAP24.pl wersji 3.0 (link).

W trakcie szkolenia przewidziane są przerwy kawowe (kawa z ekspresu :)), ciepły poczęstunek oraz loteria, w której rozlosowane zostaną 3 egzemplarze książki: Bezpieczeństwo pożarowe zabytkowych obiektów użyteczności publicznej miasta Poznania z dedykacją autora. Zapewniamy bezpłatny parking.

Kontynuacją szkolenia będzie bezpłatne webinarium, które odbędzie się dnia 19 marca 2020 r. (link)

Zobacz program warsztatów oraz prelekcje Gości Specjalnych: program


Dla kogo?

  • Architekci, pracownie architektoniczne,
  • Projektanci, biura projektowe,
  • Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
  • Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej,
  • Osoby związane z ochroną przeciwpożarową obiektów budowlanych,
  • Studenci.

Korzyści ze szkolenia:

  • Doskonalenie kompetencji w zakresie projektowania bezpieczeństwa pożarowego budynków z garażami podziemnymi,
  • Umiejętność wykorzystania narzędzi komputerowego wspomagania projektowania bezpieczeństwa pożarowego – PAP24.pl, w tym doboru urządzeń przeciwpożarowych z pomocą doradców technicznych producentów,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertom w panelu dyskusyjnym,
  • Zapoznanie z nowelizacją ustawy Prawo budowlane i Ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Informacje dotyczące uczestnictwa:

Konieczność posiadania bezpłatnego konta na Platformie Aplikacji Przeciwpożarowych – PAP24.pl wersja 3.0 (link).
Możliwość korzystania w trakcie warsztatów z własnego laptopa/tabletu.
UWAGA: Ze szkolenia można zrezygnować bez dodatkowych opłat do 5 dni przed datą jego rozpoczęcia. Osoby, które zarejestrują się i nie wezmą udziału w warsztatach ani nie wskażą osoby zastępującej, bez zawiadomienia pisemnie (np. poprzez e-mail) firmy PAP24 Sp. z o. o. w podanym terminie, zostaną obciążone kosztami organizacyjnymi w wysokości 100,00 zł.