"Aktualne problemy bezpieczeństwa pożarowego" - Szkolenie dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż. 19.04.2023 ZAPISY!

"Aktualne problemy bezpieczeństwa pożarowego" - Szkolenie dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż. 19.04.2023 ZAPISY!

Dodano: 29 marca 2023

Już dzisiaj o godzinie 10:00 startują zapisy na szkolenie punktowane dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, które odbędzie się 19 kwietnia 2023r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Tematyka przewodnia i tytuł szkolenia to „Aktualne problemy bezpieczeństwa pożarowego”.

Najwyższej klasy specjaliści i rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych z Komendy Głównej PSP, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego będą przedstawiać między innymi następujące zagadnienia:

  • Prawo budowlane w kontekście działalności rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
  • Rozwiązania zamienne w ochronie przeciwpożarowej
  • Współpraca instalacji tryskaczowej i wentylacji pożarowej
  • Aktualne problemy w zakresie certyfikacji i dopuszczania wyrobów wykorzystywanych do celów ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych
  • Wymagane odległości budynków od obiektów niebędących budynkami z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe
  • Problematyka uzgadniania projektów stałych urządzeń gaśniczych gazowych
  • Metodyka szacowania czasów interwencji jednostek PSP w kontekście wytycznych dot. projektowania urządzeń przeciwpożarowych

 

Do uczestnictwa zapraszamy w szczególności Rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, specjalistów i inspektorów ochrony przeciwpożarowej, pracowników i funkcjonariuszy PSP z wydziałów prewencji komend PSP, Architektów, Projektantów wszystkich specjalności, Projektantów urządzeń przeciwpożarowych, Kierowników budowy, Inspektorów nadzoru budowlanego, Pracowników wydziałów inwestycji, Inżynierów budowy, Rzeczoznawców budowlanych, Właścicieli firm z branży ppoż., Rzeczoznawców budowlanych, Wszystkie osoby wykonujące czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie bądź certyfikat uczestnictwa!

Jeżeli chcesz poznać najbardziej aktualne interpretacje trudnych zagadnień z obszaru ochrony przeciwpożarowej, nie może zabraknąć Cię na tym szkoleniu. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!

Szczegóły szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się TUTAJ.