Konferencja techniczna „Pożary odpadów – zagrożenia, zapobieganie i zwalczanie” MTP POLECO 18.10.2023r.

Konferencja techniczna „Pożary odpadów – zagrożenia, zapobieganie i zwalczanie” MTP POLECO 18.10.2023r.

Dodano: 03 października 2023

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji technicznej „Pożary odpadów – zagrożenia, zapobieganie i zwalczanie”

Organizatorem konferencji jest Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu, MTP Grupa

Termin: 18 października 2023r. godz. 11.00.

Miejsce: Teren MTP w Poznaniu, ul. Głogowska 14, pawilon 10, podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO.

Program konferencji:

godz. 11.00 -11.15. Otwarcie konferencji

godz. 11.15-11.45. st. bryg. Krystian Kosela – Z-ca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – Wielowątkowość pożarów odpadów na przykładzie pożaru w Przylepie k. Zielonej Góry.

godz. 11.45-12.15. st. kpt. Aleksandra Guzik – Z-ca Naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KM PSP w Poznaniu – Alternatywne źródła wody do celów przeciwpożarowych w miejscach magazynowania odpadów.

godz. 12.15.-12.35. Przemysław Domagalski – Prezes firmy Exflo Sp. z o.o. – Zbiorniki przenośne jako przeciwpożarowe zabezpieczenie w wodę w przedsiębiorstwach gospodarowania odpadami

godz. 12.35-13.00. Przerwa kawowa.

godz. 13.00-13.30. st. bryg. Jarosław Zamelczyk – Z-ca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Wnioski z analiz pożarów odpadów na terenie woj. wielkopolskiego.

godz. 13.30- 14.00. Tomasz Wiśniewski – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych – Pożary pojazdów elektrycznych – studium przypadku, wnioski z dochodzeń popożarowych.

godz. 14.00 – 14.30. mgr Daniel Wierzbicki – specjalista CNBOP-PIB – Pożary akumulatorów litowo-jonowych. Wnioski z badań akumulatorów stosowanych w pojazdach elektrycznych.

godz. 14.30.-15.00 mł. bryg. Zbigniew Jekiełek – Dowódca Jednostki-Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Oświęcimiu – Pożary odpadów metali – nie do końca rozpoznany problem.

godz. 15.00.-15.15. Podsumowanie i zakończenie konferencji.


Konferencja adresowana jest do podmiotów zajmujących się gospodarką odpadową, demontażem pojazdów, jednostek samorządu terytorialnego, w tym starostw i urzędów marszałkowskich, a także funkcjonariuszy PSP, członków ochotniczych straży pożarnych, inspektorów ochrony środowiska, rzeczoznawców d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz specjalistów z branży odpadowej i ochrony przeciwpożarowej.


Uczestnicy otrzymają bilet wstępu na targi POLECO.
Rejestracja na stronie www.sitp.poznan.pl

Serdecznie zapraszamy!