KURS ON-LINE "Projektowanie bezpieczeństwa pożarowego"

KURS ON-LINE "Projektowanie bezpieczeństwa pożarowego"

Dodano: 27 września 2023

Platforma Aplikacji Przeciwpożarowej oraz Stowarzyszenie "Instytut Projektowania Bezpieczeństwa Pożarowego"
przedstawiają unikalny kurs

- dla architektów
- dla inżynierów budownictwa
- dla każdego związanego z bezpieczeństwem pożarowym

stworzony przez zespół ekspertów 
- z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. Jackiem Podymą oraz dr inż. arch. Kamilą Sikorską-Podyma na czele

 


 


HARMONOGRAM PUBLIKOWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI:


OPIS CZĘŚCI

CZĘŚĆ I:

WSTĘP DO PROJEKTOWANIA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

                              1.01 – Klasyfikacja budynków

                              1.02 – Klasa odporności pożarowej budynku, klasa odporności ogniowej i klasa reakcji na ogień elementów budynku – czy to wszystko jest potrzebne?

                              1.03 – Podział budynku na strefy pożarowe i strefy dymowe – dlaczego już ,,na etapie koncepcji?

                              1.04 – Projektowanie ewakuacji

                              1.05 – Dobór urządzeń przeciwpożarowych

                              1.06 – Drogi pożarowe i zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

                              1.07 – Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe

                              1.08 – Uzgodnienie projektu pod względem ochrony ppoż.

CZĘŚĆ II:

PROJEKTOWANIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ŚREDNIOWYSOKIEGO Z USŁUGAMI NA PARTERZE I GARAŻEM PODZIEMNYM

                              2.01 – Powierzchnia wewnętrzna, kubatura brutto, wysokość i liczba kondygnacji 

                              2.02 – Charakterystyka zagrożenia pożarowego

                              2.03 – Klasyfikacja pożarowa z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania

                              2.04 – Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji

                              2.05 – Podział na strefy pożarowe

                              2.06 – Gęstość obciążenia ogniowego

                              2.07 – Klasa odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopień ,rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

                              2.08 – Występowanie materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, ,w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem

                              2.09 – Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób

                              2.10 – Dobór urządzeń przeciwpożarowych

                              2.11 – Drogi pożarowe i zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

                              2.12 – Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe

                              2.13 – Rozwiązania zamienne

KUPUJĘ KURS!


 

Zapisz się do grona osób, które chcą zdobyć wiedzę w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Dostępność do kursu będzie całodobowo

od momentu wykupienia przez okres 2 lat.

 

KUPUJĘ KURS!

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

⇒Jak korzystać z kursów online?

Zamówione kursy są dostępne na koncie użytkownika na naszej platformie z kursami. 

Kurs składa się z modułów i lekcji, które zawierają m.in. treści, nagrania wideo. W zależności od konstrukcji kursu uczestnik może mieć dostęp do wszystkich modułów i lekcji kursu od razu lub sukcesywnie (w miarę zaliczania poszczególnych lekcji). Do wybranych lekcji dołączone są materiały do pobrania. Niektóre kursy zawierają również testy wiedzy podsumowujące poszczególne moduły kursu lub cały kurs.

 

⇒Czy otrzymam materiały z kursu?

Możesz pobrać prezentacje kursowe oraz wiele załączników w formacie .pdf z imienną licencją. Jednak nagrania wideo są dostępne tylko na platformie i nie można ich pobrać.

Zabrania się kopiowania i udostępniania materiałów osobom trzecim. 

 

⇒Jak długo mam dostęp do kursu?

Kurs jest dostępny przez 2 lata. Po tym czasie można go przedłużyć.

 

⇒Kiedy mogę przerobić kurs?

Kurs jest dostępny online przez 2 lata, przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu. Samodzielnie przechodzisz przez poszczególne lekcje, korzystając z zamieszczonych w nich interaktywnych treści. Możesz wybrać, kiedy i jak często chcesz uczyć się. Możesz poszerzać swoją wiedzę w domu lub w dowolnym miejscu z dostępem do internetu.

 

⇒Po zalogowaniu nie widzę całego kursu i materiałów...

Kurs jest udostępniany etapami, aby można było pracować w określonym tempie nad daną częścią i przejść do kolejnych części z odpowiednią wiedzą.